728 x 90

رویداد تاریخی

۲۳ فوریه ۱۹۴۵ - ۴اسفند: ۹۰۰سرباز ژاپنی توسط تمساحها خورده شدند

-

۹۰۰سرباز ژاپنی توسط تمساحها خورده شدند
۹۰۰سرباز ژاپنی توسط تمساحها خورده شدند

روز ۲۳ فوریه سال ۱۹۴۵ اعلام شد که ۹۰۰سرباز ژاپنی در جبهه جنگ جهانی دوم، ظرف دو روز توسط تمساحها کشته و خورده شدند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات

۲۳ فوریه ۱۹۴۵ - ۴اسفند: ۹۰۰سرباز ژاپنی توسط تمساحها خورده شدند