728 x 90

رویداد تاریخی

۷ فوریه ۱۹۷۸ - ۱۸بهمن: تصرف اوگادن توسط اتیوپی

-

۷ فوریه ۱۹۷۸ - ۱۸بهمن: تصرف اوگادن توسط اتیوپی
۷ فوریه ۱۹۷۸ - ۱۸بهمن: تصرف اوگادن توسط اتیوپی

روز هفتم فوریه سال ۱۹۷۸ ارتش اتیوپی پس از هشت ماه جنگ با سومالی، صحرای اوگادن را که درقلمرو سومالی بود مورد حمله قرار داد و حاکمیت خود را بر این منطقه تثبیت کرد.

 اتیوپی از روزگاران گذشته، این صحرا را از آن خود می دانست و مدعی بود که استعمار اروپایی آن را به سومالی داده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات