728 x 90

رویداد تاریخی

مارکو پولو؛ جهانگردی که تمدن شرق را به غرب شناساند، به جهانی دیگر رفت

-

مارکو پولو؛ جهانگردی که تمدن شرق را به غرب شناساند، به جهانی دیگر رفت
مارکو پولو؛ جهانگردی که تمدن شرق را به غرب شناساند، به جهانی دیگر رفت
۹ژانویه ۱۳۲۴ - ۱۹دی۷۰۲:
مارکو پولو ایتالیایی، نویسنده معروف سفرنامه مارکوپولو درگذشت.
مارکوپولو نقش مهمی در روشن کردن افکار غربیان نسبت به فرهنگ و تمدن مردم مشرق zwnj;زمین در دوران قرون وسطی داشت.
در این سفرنامه که به زبانهای فرانسوی و ایتالیایی انتشار یافت وی با اقتباس از چینیها به ملل اروپایی یاد داد که چگونه باروت بسازند، دارای اسلحه آتشین شوند، کاغذ بسازند، کتاب منتشر کنند و دانش و فرهنگ خود را بالا ببرند. همچنین در این کتاب نحوه ساختن قطب zwnj;نما را آموزش داد و به غربیها یاد داد که چگونه در دریاهای دور و عمیق کشتیرانی کنند.
مارکو پس از ۲۴سال مسافرت، به ایتالیا برگشت. اما در این کشور جنگ بود و مارکو مدتی به زندان افتاد.
هم zwnj;سلولی او روستیچلو یک نویسنده از مردم پیزا بود و مارکو خاطرات خود را برای روستیچلو دیکته کرد و سفرنامه zwnj;اش را که تحول گسترده zwnj;یی در غرب ایجاد کرد نوشت.
مارکوپولو پس از آزاد شدن از زندان به ونیز بازگشت و در ۷۰ سالگی در آنجا درگذشت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/aaddb135-a9b1-4002-a155-b99536942031"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات