728 x 90

رویداد تاریخی

بابک خرم دین، به دست خلیفه عباسی کشته شد

-

بابک خرم دین، به دست خلیفه عباسی کشته شد
بابک خرم دین، به دست خلیفه عباسی کشته شد
۱۴دی ۲۱۶  ۴ ژانویه ۸۳۸ :
بابک خرم  دین به دستور معتصم خلیفه عباسی با قطع تدریجی دست و پا و اعضای بدن کشته شد و سپس بقیه بدنش را در بیرون شهر سامرا به دار آویختند و مدت ها به همان صورت باقی بود.
بابک خرم  دین از زمره ایرانیان غیوری بود که علیه ستم و جور خلفای عباسی قیام کردند.
پیروان بابک خرم  دین به سرخ  جامگان نیز معروف بودند و در مناطق آذربایجان و ارمنستان، بارها با نیروهای حکومت مأمون و معتصم خلیفه عباسی جنگیدند و آنان را شکست دادند.
سرانجام بابک بر اثر خیانت فردی که خود را به قوای خلیفه فروخته بود دستگیر شد.
درتاریخ طبری آمده است: اما بابک تا جان در بدن داشت خود را نباخت .
 
 
;
 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات