728 x 90

رویداد تاریخی

چائوشسکو دیکتاتور رومانی سرنگون شد

-

چائوشسکو دیکتاتور رومانی سرنگون شد
چائوشسکو دیکتاتور رومانی سرنگون شد
۳۱دسامبر ۱۹۸۹ - ۱۰دی۱۳۶۸:
دراین روز نیکلای چائوشسکو رئیس zwnj;جمهوری رومانی همراه با همسرش النا پس از یک محاکمه zwnj;ی کوتاه اعدام شدند.
چائوشسکو از سال ۱۹۶۵ زمام امور کشور رومانی را به دست گرفته بود.
او پس از باز گشت از سفر ایران در سال۱۳۶۸، تظاهرات اعتراضی مردم رومانی در برابر دفتر کارش را به خاک و خون کشید و به باروت نارضایتی اجتماعی شعله زد.
چائوشسکو سرانجام پس از یک zwnj; ماه مبارزات مردم سرنگون شد. سفر چائوشسکو به ایران بعد از قتل zwnj;عامهایی که رژیم خمینی کرده بود و گل گذاشتن او بر سرقبر خمینی، وی را با نفرت و انزجار شدید مردم ایران مواجه ساخت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/84117409-2d18-46de-baae-0220f8c7059f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات