728 x 90

رویداد تاریخی

تئودور دریزر، داستان‌نویس متعهد آمریکایی درگذشت

-

تئودور دریزر، داستان‌نویس متعهد آمریکایی درگذشت
تئودور دریزر، داستان‌نویس متعهد آمریکایی درگذشت
۲۸دسامبر۱۹۴۵ - ۷دی۱۳۲۴:
تئودور دریزر داستان zwnj;نویس آمریکایی که فقر را با تمامی وجود خود لمس کرده بود و حقایق زندگی در جامعه این کشور را در داستانهایش منعکس می zwnj;کرد، درگذشت .
وی داستانهای متعدد نوشت که معروفترین آنها خواهر کری ، جینی گرهارت ، تراژدی آمریکایی ، روسیه از نگاه دریزر ، درباره خودم و ... هستند.
وی عقیده داشت از آنجا که داستان، خواننده فراوان دارد و در خاطره zwnj;ها می zwnj;ماند و اندیشه و رفتار را تغییر می zwnj;دهد بهترین وسیله برای انعکاس واقعیات تلخ است تا جامعه خود را اصلاح کند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1237f3de-9575-4c76-b9ae-851b241c98f7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات