728 x 90

رویداد تاریخی

نخستین موشک هدایت شونده،آزمایش شد

-

آزمایش نخستین موشک هدایت شونده
آزمایش نخستین موشک هدایت شونده
دراین روز نخستین موشک هدایت zwnj;شونده زمین به زمین دوران جنگ جهانی دوم که به دست دکتر ورنر فون براون آلمانی ساخته شده بود آزمایش شد .
هیتلر با همین موشکها(موشکهای وی.۱ و وی.۲) شهر لندن را می zwnj;زد و منتظر بود تا بمب اتمی آلمان، تکمیل و بر این موشکها سوار شود. اما شکست خورد و بساط جنگ zwnj;افروزیش برچیده شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fe9d7319-c0e3-4fc0-8d0e-ff2ea2f109c6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات