728 x 90

رویداد تاریخی

تهاجم مسلحانه به امداد پزشکی مجاهدین در تهران

-

تهاجم مسلحانه به امداد پزشکی مجاهدین در تهران
تهاجم مسلحانه به امداد پزشکی مجاهدین در تهران
۲۱ آذر۱۳۵۸ - ۱۲دسامبر۱۹۷۹:
دراین روز چماقداران خمینی دست به یک حمله وحشیانه به مرکز امداد پزشکی مجاهدین در خیابان بهار تهران که به مداوای فقرا و محرومین اشتغال داشت, زدند.
مزدوران خمینی به ضرب و شتم پزشکان, پرستاران, مردم مراجعه کننده و بیماران؛ و تخریب ساختمان و وسایل پزشکی پرداختند.
این واقعه زمانی صورت گرفت که هنوز کمتر از یکسال از انقلاب ضد سلطنتی نگذشته بود و این لکه ننگ دیگری را بر دامان خمینی نشاند. زیرا نشان داد که خمینی برای گسترش دیکتاتوری آخوندی, حتی تحمل وجود یک مرکز پزشکی مستقل مجاهدین را ندارد.
امداد پزشکی مجاهدین در تهران با استقبال اقشار و طبقات مختلف و بخصوص مردم محروم مواجه بود و مجانا در خدمت مردم فعالیت میکرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات