728 x 90

رویداد تاریخی

میکروب بیماری سل کشف شد

-

میکروب بیماری سل کشف ش
میکروب بیماری سل کشف ش
۵ مه۱۸۸۲ – ۱۵ اردیبهشت۱۲۶۱:
دراين روز، روبرت کخ Robert Koch زیست شناس آلمانی اعلام کرد که میکروب سل را کشف کرده و موفق به‌مهار کردن آن شده است. این میکروب که نوعی باسیل هست به‌اسم وی ”باسیل کخ” نامگذاری شد. تا قبل از کشف باسیل کخ و متعاقب آن ساخت داروهایی برای درمان بیماری سل، این بیماری یکی از خطرناکترین بیماریهای کشنده بشر محسوب می‌شد. قبل از کشف میکروب سل، روبرت کخ، میکروب سیاه زخم یا آنتراکس را نیز کشف و مهار کرده بود