728 x 90

رویداد تاریخی

مسعود ایزدخواه کرمانی به شهادت رسید

-

مسعود ایزدخواه کرمانی
مسعود ایزدخواه کرمانی
۱۳فروردین ۱۳۶۱ - ۲۲آوريل۱۹۸۲:
سحرگاه سیزدهم فروردین سال ۶۱، پایگاه مجاهد شهید، معصومه عضدانلو، خواهر کوچکتر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، مریم رجوی و همسرش مجاهد شهید مسعود ایزدخواه کرمانی، مورد تهاجم وحشیانه پاسداران مزدور خمینی قرار گرفت. مجاهدین مستقر در پایگاه تا آخرین گلوله در برابر پاسداران مقاومت کردند و سرانجام، در نبردی نابرابر، برادر مجاهد مسعود ایزدخواه به‌شهادت رسید و خواهر مجاهد معصومه عضدانلو، که شدیداً مجروح و زخمی شده بود، در حالت اغما و بیهوشی دستگیر شد و پس از ماهها تحمل وحشیانه‌ترین شکنجه‌های قرون‌وسطایی خمینی، ناجوانمردانه تیرباران گردید. مجاهد شهید مسعود ایزدخواه کرمانی از زندانیان سیاسی رژیم شاه خائن و از کادرهای مسئول سازمان مجاهدین خلق ایران بود. یادش گرامی باد
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a42a7508-2dd6-44be-936f-858dd85dc09c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات