728 x 90

رویداد تاریخی

شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر شاه، منصوب شد

-

شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر شاه، منصوب شد
شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر شاه، منصوب شد

روز ۲۲ دیماه سال ۱۳۵۷ شاپور بختیار که به دعوت شاه برای پست نخست وزیری پاسخ مثبت داده بود, برنامه رفرمیستی خود را اعلام کرد. اما قیام قهرمانانه مردم ایران علیه رژیم سلطنتی که خواستار برافکندن هر نوع دیکتاتوری و آزادی و استقلال بودند, برنامه های باصطلاح اصلاح طلبانه شاپور بختیار را رد کردند. شعار بختیار - نوکر بی اختیار , مشت محکمی بود بر دهان او و همه کسانی که برای یک دیکتاتوری اصلاح ناپذیر و رو به مرگ با ادعای رفرم, می‌خواهند زمان بخرند. عمر دولت بختیار بعد از اعلام این برنامه کمتر از یکماه بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b2aa66ff-a828-4233-b53c-7f88027f766e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات