728 x 90

رویداد تاریخی

نبرد بالژ پایان کار هیتلر را نزدیک‌تر کرد

-

نبرد بالژ
نبرد بالژ
۱۶ دسامبر ۱۹۴۴_ ۲۵آذر۱۳۲۳:
با تصمیم هیتلر( که در انتظار تکمیل سلاح های تازه از جمله سلاح های هسته یی بود) سه ارتش آلمان مرکب از 20 لشکر با تانکهای تازه ساز در جبهه بلژیک در خط آردنز دست به یک ضد حمله شدید زدند تا خود را به آنتورپ برسانند. این بزرگترین ضدحمله هیتلر در آن سال بود که پایان کار او را نزدیکتر کرد، زیرا نیروهای مقاومت متفقین موفق شدند از پشت به نیروهای هیتلر حمله کنند و ضربات جبران ناپذیری بر وی وارد آورند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/372c2177-4bad-4c37-a9f3-62972055b44e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات