728 x 90

۷ بهمن۱۳۸۷؛ روز درهم شکستن توطئه لیست‌گذاری اتحادیهٔ اروپا

۷بهمن۱۳۸۷ روز در هم‌شکستن توطئه لیست‌گذاری اتحادیه اروپا
۷بهمن۱۳۸۷ روز در هم‌شکستن توطئه لیست‌گذاری اتحادیه اروپا

۷ بهمن۱۳۸۷

روز درهم شکستن توطئه لیست‌گذاری اتحادیة اروپا

 

مسعود رجوی ـ ۷بهمن۸۷

اشرف و مریم پیروز شدند امروز چیزی چرخید. در رأس دست‌آوردهای هفت ساله به مثابهٔ میوه و ثمرهٔ صبر جمیل. مجاهدین کسانی نیستند که ذره‌یی از حقوق خلق خود در هیچ شرایطی عقب‌نشینی کنند

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2226ca8a-4e3b-4de1-9a2c-df43cf3e3092"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات