مناسبتها دربارهٴ ما صفحه اول سايت

گزیده مناسبتهای مردادماه


مرداد 1367

قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی

درگذشت احمد شاملو

۲ مرداد۱۳۷۹- ۲۴ ژوئیه۲۰۰۰

فروغ جاویدان

۳مرداد۱۳۶۷-۲۵ژوئیه۱۹۸۸

شهادت محمدرضا سعادتی

4مرداد1360

مرگ محمدرضا پهلوی

۵مرداد ۱۳۵۹ - ۲۷ ژوئیه۱۹۸۰

فروغ ایران

6و7 مرداد 1388

پرواز مسعود رجوی از تهران به پاریس

۷مرداد۱۳۶۰-۲۹ژوئیه۱۹۸۱

اعدام شیخ فضل‌الله نوری

۹مرداد۱۲۸۸- ۳۱ژوئیه۱۹۰۹

شهادت فرمانده سیاوش سیفی

۱۰مرداد۱۳۶۱

انقلاب مشروطه

14مرداد1285

معرفی شورای رهبری مجاهدین

۱۴مرداد ۱۳۷۲- ۵ اوت۱۹۹۳

کشف گورهای جمعی قتل‌عام67

۱۵ مرداد۱۳۶۷ - ۶ اوت۱۹۸۸

فراخوان مجاهدین برای صلح

۱۵مرداد ۱۳۶۳ - ۶ اوت۱۹۸۴

مجاهدین:هشدار نسبت به کشتار کردستان

۱۷ مرداد ۱۳۵۸ - ۸ اوت۱۹۷۹

شهادت میرزارضا کرمانی

18مرداد1275

فاطمه امینی، اولین زن شهید مجاهدخلق

25مرداد1354

نخستین دیدار مرضیه و مریم رجوی

26مرداد1373

کودتای ننگین 28مرداد1332

28مرداد1332

سرکوب مردم کردستان ایران

29مرداد1358

فاجعه سینما رکس آبادان

29مرداد1357