728 x 90

رویداد تاریخی

کنفرانس سران قدرتهای بزرگ در تهران پایان یافت

-

شرکت سران قدرت های جهانی درکنفرانس تهران در جریان جنگ جهانی دوم
شرکت سران قدرت های جهانی درکنفرانس تهران در جریان جنگ جهانی دوم
1دسامبر 1943-10آذر1322:
سران آمریکا، شوروی و انگلستان، روز اول دسامبر سال 1943 در کشاکش جنگ جهانی دوم، به مذاکرات مهم چهار روزه خود در تهران پایان‌ دادند.
در کنفرانس تهران، قرار بر این شد که:
-رهبران آمریکا و انگلستان در ماه مه آینده، یک جبهه زمینی مشترک بر ضد آلمان، درغرب به وجود آورند تا از فشار آلمان در جبهه شرق شوروی کاسته شود.
-تقسیم آلمان پس از جنگ و دادن قسمتی از آن به لهستان پذیرفته شد و قرارشد اسلاوهای اروپا از لهستان تا یوگسلاوی در حیطه نفوذ شوروی قرار گیرند.
-همچنین موافقت شد شوروی پس از پایان کار آلمان، در خاور دور برضد ژاپن وارد جنگ شود تا بار جنگی آمریکا در آن منطقه کاهش یابد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات