728 x 90

رویداد تاریخی

اتحاد کشورهای ”محور“ ( آلمان و ایتالیا) پیش از جنگ جهانی دوم، پایه گذاری شد

-

  اتحاد کشورهای ”محور” یعنی آلمان و ایتالیا قبل از جنگ جهانی دوم تشکیل شد.
اتحاد کشورهای ”محور” یعنی آلمان و ایتالیا قبل از جنگ جهانی دوم تشکیل شد.
10 آبان1315-1 نوامبر1936:
”محور“ نامی بود که موسیلینی بر این پیمان گذارد. دو کشور متعهد شدند که در فعالیتهای نظامی به ‌یکدیگر کمک کنند. به ‌این ترتیب در جریان جنگ جهانی دوم، این جبهه به‌نام اتحاد محور یا متحدین معروف بود و جبهه مقابل متفقین نامیده می‌شدند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات