728 x 90

رویداد تاریخی

ایتو فرماندار نظامی ژاپن در کره ترور شد

-

ایتو، فرماندار نظامی ژاپن در کره
ایتو، فرماندار نظامی ژاپن در کره
26اکتبر 1909 - 4آبان1288:
26اکتبر سال 1909 ایتو، دولتمرد مقتدر ژاپن، در 72سالگی در سرزمین کره به‌دست یک کره‌یی کشته شد. وی سختگیریهای زیادی بر مردم کره روا داشته بود و از این رو مورد انتقام قرار گرفت. وی در آن زمان با لقب شاهزاده، فرماندار ژاپنی کره بود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات