728 x 90

رویداد تاریخی

صلیب سرخ جهانی تاسیس شد

-

جین هنری دونانت
جین هنری دونانت
26اکتبر 1863 - 4آبان1242:
ابتکار بنیانگذاری کمیته صلیب سرخ بین‌المللی از یک تاجر خیرخواه سوئیسی به‌نام جین هنری دونانت در قرن نوزدهم بود. او تحت تاثیر صحنه‌های جنگ سولفرینو در ایتالیا در سال 1859 که در آن 40000سرباز کشته و یا مجروح بدون هیچ کمکی رها شده بودند، قرار گرفت و کتاب کوچکی به‌نام خاطرات سولفرینو نوشت. او در این کتاب پیشنهاد کرد در تمامی کشورها تشکیلات داوطلبانه‌یی ایجاد شود تا بدون درنظرگرفتن مرزبندیهای سیاسی و نژادی، امر مراقبت از سربازان زخمی و کلیه آسیب‌دیدگان از جنگها را برعهده گیرد و برای همین امر از رهبران کشورهای جهان خواستار تشکیل جمعیتهای امدادی شد. این واقعه باعث شد که او به‌دنبال بنیانگذاری سازمانی برای کمک به مجروحان باشد. پس از آن، 5سوئیسی کمیته‌یی را تشکیل دادند که بعدها کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نامیده شد. این کمیته برای یک کنفرانس بین‌المللی فراخوان داد و در نهایت این کنفرانس با شرکت نمایندگان 16کشور در 26اکتبر 1863 در ژنو تشکیل شد و در سال 1963 میلادی در 88کشور جهان جمعیتهای ملی صلیب سرخ پدید آمدند. برای این کمیته در کشورهای اسلامی از عنوان هلال احمر به‌جای صلیب سرخ استفاده می‌شود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات