728 x 90

رویداد تاریخی

سروتوس، پزشک اسپانیایی را به گناه کفرگویی، آتش زدند

-

سروتوس، پزشک اسپانیایی
سروتوس، پزشک اسپانیایی
27 اکتبر 1553 - 5 آبان932:
27اکتبر سال 1553میلادی سروتوس Michael Servetus پزشک اسپانیایی که درباره بیماري‌ها و گردش خون هم کتاب نوشته بود، در ژنو در یک محکمه مذهبی به گناه کفر و الحاد به اعدام محکوم شد و او را آتش زدند. وی هنگام مرگ 42 ساله بود. سروتوس مکتوبی در باره پایه و تعریف گناه نوشته بود و اشاره کرده بود که تعریف کلیسای کاتولیک را در این زمینه در انجیل ندیده است. این نوشته خشم رهبران کلیسای کاتولیک را برانگیخت و او را متهم به کفر و الحاد کردند و در وین به زندان افکندند که از زندان فرار کرد و در سر راه خود وارد ژنو شد که در آن‌جا به چنگ سایر فرقه‌های مسیحی افتاد و با افزودن اتهامات دیگری، وی را به اعدام محکوم ساختند. اعدام به‌خاطر عقیده در اروپای قرون وسطی رواج داشت.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات