728 x 90

رویداد تاریخی

قسطنطنیه (استانبول) چگونه نامگذاری شد

-

قسطنطنیه (استانبول)
قسطنطنیه (استانبول)
28اکتبر 312 - 6آبان:
28اکتبر سال 312 میلادی کنستانتین، ژنرال رومی و حکمران قلمرو شرقی روم، در یک جنگ یکروزه معروف به جنگ ”پل میلویان” بر سپاهیان«ماکزتیوس» امپراتور کل روم پیروز شد. ماکزتیوس از حامیان انتخاب امپراتور از سوی سنای روم و کنستانین مخالف این روش بسیار قدیمی رومیان بود. به‌علاوه، ماکزتیوس پیشنهاد کنستانتین را که امپراتوری روم به صورت کنفدراسیونی مرکب از دو قسمت غربی و شرقی آن در آید، رد کرده بود و آن را مآلاً موجب تجزیه و نابودی روم می‌دانست. ماکزتیوس در پی جنگ ”پل میلویان ” کشته شد. کنستانتین که دارای آیین میترا بود، پس از این پیروزی سربازانش را جمع کرد و خطاب به آنان گفت که در اثنای جنگ که روی به خورشید کرده بود تا طلب پیروزی کند، صلیبی نورانی را مقابل خورشید دید و در پی مشاهده این صلیب که همراه با پیروزی در جنگ بود، تصمیم گرفته است مسیحی شود اما اصراری به مسیحی شدن دیگران ندارد. گرویدن کنستانتین به مسیحیت به صدور منشور میلان در نهم نوامبر 312 میلادی (12 روز بعد) مبنی بر رسمیت‌یافتن و تحمل‌شدن دین مسیحیت در قلمرو روم انجامید. کسانی که به‌خاطر مسیحی‌بودن زندانی بودند، آزاد شدند و اموال مصادره‌شده به صاحبانشان پس داده شد. کنستانتین نخستین امپراتور مسیحی روم است. کنستانتین استانبول فعلی را محل پایتخت خود قرار داد و این شهر را قسطنطنیه که برگرفته از کنستانتین هست، نام نهاد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات