728 x 90

رویداد تاریخی

سیاره ”نپتون“ کشف شد

-

یوهان گاتفرید گال، کاشف سیاره نپتون
یوهان گاتفرید گال، کاشف سیاره نپتون
۲۳سپتامبر ۱۸۴۶ -۱ مهر۱۲۴۵:
دانشمند آلمانی یوهان گاتفرید گال سیاره ”نپتون“ که در منظومه شمسی دورترین فاصله را از زمین دارد، کشف کرد. سطح نپتون از انواع گاز و بخار پوشیده شده و نزدیک به هر ۱۶۵سال یک بار خورشید را دور می‌زند و دارای هشت قمر است. روزهای نپتون ۱۵ساعت و ۴۸دقیقه است. در سطح این سیاره لکه‌های بزرگ دیده می‌شود. به احتمال زیاد هسته آن و نیز قسمت زیر پوسته گازی، جامد است. نپتون را نمی‌توان با چشم غیرمسلح دید.
 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات