728 x 90

رویداد تاریخی

تانک ها برای نخستین بار درجبهه جنگ به کار گرفته شدند

-

تانک‌ها برای نخستین بار در جبهه جنگ به‌کار گرفته شدند
تانک‌ها برای نخستین بار در جبهه جنگ به‌کار گرفته شدند

۱۵سپتامبر۱۹۱۶-۲۴شهريور۱۲۹۵

 

روز ۱۵ سپتامبر سال ۱۹۱۶ برای نخستین بار در تاریخ از تانک در جنگ استفاده شد. نیروهای انگلیسی نخستین تانکها را که توسط مهندس ارنست سویتون Ernest Swinton طراحی شده بودند در جبهه سُم Somme در فرانسه بر ضد آلمانیها به‌کار بردند. آلمانیها در این روز با دستگاهی رو به‌رو شدند که گلوله تفنگ بر آن اثر نداشت و می‌توانست از خاکریزها و سنگرها بگذرد و با توپ خود شلیک کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/60035a81-f8cf-461b-93a0-350c44e45a9f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات