728 x 90

رویداد تاریخی

نخستین جمهوری فرانسه تاسیس شد

-

تاسیس نخستین جمهوری فرانسه
تاسیس نخستین جمهوری فرانسه
۲۱ سپتامبر۱۷۹۲- ۳۰ شهریور۱۱۷۱:
روز ۲۱ سپتامبر سال ۱۷۹۲ مجلس انقلاب فرانسه، نظام سلطنتی را در این کشور لغو کرد و جمهوری اعلام نمود که در ”تاریخ” به‌نام جمهوری اول فرانسه معروف شد. اما مردم فرانسه که با انقلاب خود حکومت فاسد و دیکتاتوری سلطنتی لویی شانزدهم را سرنگون کرده بودند، دیری نپایید که مجددا دیکتاتور دیگری را با چهره‌یی دیگر در حاکمیت فرانسه یافتند. ناپلئون بناپارت که یک افسر پیروز در جنگها بود خود را پادشاه فرانسه نامید و جمهوری را ملغی کرد. این‌بار مردم فرانسه دست به‌مبارزات گسترده‌یی زدند و مجددا انقلاب دیگری را درسال ۱۸۳۰برپا کردند و موفق شدند در سال ۱۸۴۸ جمهوری دوم فرانسه را برقرارکنند و لویی ناپلئون رییس‌جمهور فرانسه شد. اما چندی بعد وی به‌آرمان مردم خیانت کرد و اعلام سلطنت نمود. مجددا انقلاب و شورش فرانسه را در برگرفت و در سال ۱۸۷۱ جمهوری سوم فرانسه به‌وجود آمد که تا جنگ جهانی دوم ادامه یافت. با اشغال فرانسه توسط نازیها جمهوری فرانسه از بین رفت و پس از آزادسازی فرانسه از اشغال نازیها جمهوری چهارم فرانسه در سال ۱۹۴۶ توسط ژنرال دوگل به‌وجود آمد. در سال ۱۹۵۸ مبارزات مردم الجزایر چنان بحرانهایی را در فرانسه به‌وجود آورد که رییس‌جمهور کشور را مجبور به‌استعفا نمود و مجددا ژنرال دوگل در سال ۱۹۵۹ به‌ریاست جمهوری رسید و جمهوری پنجم فرانسه را اعلام کرد.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/390435f1-1e50-48d4-b9a4-798f3a75f0be"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات