728 x 90

رویداد تاریخی

دستگیری دکتر مصدق

-

صحنه‌های هجوم به خانه دکتر مصدق و  دستگیری وی
صحنه‌های هجوم به خانه دکتر مصدق و دستگیری وی

روز ۲۹ مرداد سال ۱۳۳۲ یکروز پس از کودتای ۲۸ مرداد، دکتر مصدق همراه با چند تن از یارانش در خانه‌ای در خیابان کاخ تهران دستگیر و زندانی شد. حکومت کودتا از همان ساعات اولیه تا روزها و حتی ماهها بعد به‌دستگیری، شکنجه و کشتار آزادیخواهان هواخواه دکتر مصدق پرداخته بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e83c4d88-0014-48fa-8fa4-1a367c3a3314"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات