728 x 90

رویداد تاریخی

درگذشت تروتسکی

-

 لئون تروتسکی
لئون تروتسکی

روز ۲۱ اوت سال ۱۹۴۰ لئون تروتسکی رقیب استالین در رهبری شوروی سابق به‌دنبال یک ترور در بیمارستانی در مکزیک درگذشت. تروتسکی از رهبران بلشویکها بود که با استالین به‌مخالفت برخاست و می‌گفت باید از شوروی به‌عنوان پایگاه انقلاب جهانی استفاده کرد. تروتسکی هم‌چنین تئوری انقلاب دائمی را مطرح کرد که استالین این نظریه را رد کرد و متقابلا خواستار بنای ”سوسیالیسم در یک کشور” شد. تروتسکی در سال ۱۹۲۹ به‌جرم ارتداد نسبت به‌کمونیسم، از شوروی اخراج شد و به‌مکزیک رفت. اما وی هم‌چنان به‌نشر عقاید خود پرداخت و در همانجا توسط مأموران کا گ ب ترور شد. مارکسیستهای طرفدار وی را تروتسکیست می‌نامند. کشور سیلان در آسیای جنوب شرقی سالها توسط پیروان تروتسکی اداره می‌شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/40278c07-782a-4a44-9b4e-e11624d5e950"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات