728 x 90

رویداد تاریخی

جنگ جهانی اول آغاز شد

-

 آغاز جنگ جهانی اول
آغاز جنگ جهانی اول
۳اوت۱۹۱۴-۱۰مرداد۱۲۹۳:
روز سوم اوت سال ۱۹۱۴ جنگ جهانی اول آغازگردید‌. در آنروز آلمانها ۷۸ لشکر پیاده ‌نظام خود را به‌جبهه مغرب گسیل داشتند. قوای آلمانی با ۷۲ لشگر فرانسوی، و ۵ لشکر انگلیسی و ۶ لشکر بلژیکی مواجه گردیدند. در این جنگ که به‌مدت ۴ سال، از ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ طول کشید، ۲۸ کشورجهان با جمعیتی بیش از یک و نیم میلیارد نفر به‌تدریج به‌جنگ کشانده شدند. و حدود ۷۴ میلیون نفر برای جنگ بسیج گردیدند. در یک طرف متحدین، قرارداشتند که عبارت بودند از دول اروپای مرکزی یعنی آلمان، اتریش و مجارستان، که بعدها ترکیه‌‌‌‌‌‌‌عثمانی و بلغارستان نیز به‌آنها پیوستند. در طرف دیگر متفقین بودند، شامل فرانسه، بریتانیا، روسیه، بلژیک، صربستان، ژاپن و درمراحل بعدی، ایتالیا، رومانی،ایالات متحده آمریکا، یونان، پرتغال، و چند کشور دیگر که به‌یاری متفقین وارد جنگ شدند. بهانه این جنگ، کشته‌شدن ولیعهد اتریش، فرانسوا فردیناند درشهر سارایوو به‌دست یک دانشجو بود. در اثناء جنگ جهانی اول امپراطوری تزاری روسیه دستخوش یک انقلاب بزرگ شد و سقوط کرد.چند ماه بعد، با به‌روی کار آمدن اتحاد شوروی، روسیه از دور جنگ جهانی اول خارج شد. آمریکا در سالهای آخر، به‌متفقین پیوست. جنگ جهانی اول به‌پیروزی متفقین و شکست آلمان و متحدین انجامید. این جنگ تقریبا ۱۰ میلیون کشته، و ۲۰ میلیون نفر مجروح به‌جا گذاشت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d7445938-365b-46f8-9d79-c673e81ec6ec"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات