728 x 90

رویداد تاریخی

نخستین جت جنگنده، به دست آلمانها وارد میدان جنگ شد

-

نخستین جت جنگنده که توسط آلمان‌ها وارد میدان جنگ شد
نخستین جت جنگنده که توسط آلمان‌ها وارد میدان جنگ شد
۲۵ ژوئیه سال ۱۹۴۴-۳مرداد۱۳۲۳ :
نیروی هوایی آلمان نخستین دسته جت های جنگنده خود از نوع ام . ای ــ ۲۶۲ ( MI۲۶۲ ) را وارد صحنه جنگ کرد . این جنگنده ها که مجهز به توپ ۳۰ میلیمتری و راکت بودند، ۵۴۰ مایل در ساعت سرعت داشتند و می توانستند تا ارتفاع ۴۰ هزار پایی اوج بگیرند. کارخانه مسر اشمیت آلمان برای ساختن این هواپیما ها شش سال تلاش کرده بود . این جنگنده ها که دارای موتور توربو جت بودند، می‌توانستند در آسمان از جنگنده های متفقین که بمب افکن های خود را بدرقه می کردند رهگیری کنند و با آنها در گیر شوند. بهره برداری از این جنگنده ها که هیتلر از ۱۲ ماه پیش از آغاز جنگ دوم به آنها چشم امید بسته بود تنها ۹ ماه پیش از پایان جنگ و آنهم به صورت محدود صورت گرفت.
 
 
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c13ade95-1049-4355-8eb8-ae4bcb4fd449"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات