728 x 90

رویداد تاریخی

جشن همبستگی و سخنرانی مریم رجوی در کاخ کنگره‌ها در پاریس

-

جشن همبستگی در کاخ کنگره‌ها در پاریس
جشن همبستگی در کاخ کنگره‌ها در پاریس
۳۰ تیر۱۳۷۳- ۲۱ ژوئیه۱۹۹۴‌‌‌‌‌‌‌ :
روز ۳۰ تیر سال ۱۳۷۳ در گردهمایی بزرگ همبستگی در کاخ کنگره‌های پاریس، رییس‌جمهور برگزیده‌‌‌‌‌‌‌ مقاومت ایران خانم مریم رجوی به‌ایراد سخنرانی پرداخت. این گردهمایی درسالگرد قیام ملی ۳۰ تیر و درسالروز تأسیس شورای ملی مقاومت با شرکت هزاران تن از ایرانیان خارج کشور به‌منظور حمایت از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت تشکیل شده بود. مریم رجوی در این سخنرانی کلیه‌‌‌‌‌‌‌ اقشار و اجزاء ملت ایران را به‌همبستگی برای سرنگونی رژیم آخوندی دعوت کرد و این مراسم را جشن بزرگ همبستگی ملی ایرانیان توصیف نمود. وی درقسمتی از سخنان خود گفت: « امشب مصادف است با روز همبستگی ملی کلیه اجزای ملت ایران با خانواده بزرگ مقاومت ایران. همبستگی ملی‌یی که دامنه آن از اعماق قلوب مردم ایران در سراسر کشور تا کلیه رزمندگان ارتش آزادی و تا تظاهرات پرشور کلیه هموطنان ما در کشورهای مختلف جهان گسترده است شما می‌دانید که امشب جشن همبستگی ملی‌است، همبستگی ملی کلیه اجزای ملت ایران. همه ‌آنهایی که برای آزادی و استقلال ایران دلشان می‌تپد و به‌آن عشق می‌ورزند. از کلیه ملیتها: فارس، کر‌د، ترک، لر، بلوچ، ترکمن، عرب و غیره، از تمامی مذاهب: مسیحیان ارجمند، کلیمیها، زرتشتیها و سایر مذاهب، کلیه ورزشکاران و ملی‌پوشهای قهرمان کشور، فرهنگیان، د‌انشگاهیان، دانش‌آموزان، دانشجویان، متخصصان، همه‌اقشار، چه‌زن و چه مرد، چه پیر، چه جوان و هنرمندان.‌و چه شب مبارکی است امشب که پیوند همه آنها به‌خصوص جامعه هنرمندان است با مقاومت ایران».
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a140b9cb-1d38-4ca6-986e-eba6698d92eb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات