728 x 90

رویداد تاریخی

نخستین ماهواره مخابراتی به‌فضا پرتاب شد

-

پرتاب نخستین ماهواره مخابراتی به‌فضا
پرتاب نخستین ماهواره مخابراتی به‌فضا
۱۰ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌۱۹۶۲ - ۱۹ تیر۱۳۴۱:
روز ۱۰ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۶۲ اولین ماهواره‌‌‌‌‌‌‌مخابراتی به‌نام تلستار ۱ Telstar۱ توسط شرکت تلفن و تلگراف آمریکا به‌فضا پرتاب شد. از آن پس امواج تلویزیونی همانند امواج کوتاه رادیویی قابل ارسال به‌سراسر جهان گردید.