728 x 90

رویداد تاریخی

مریم رجوی در ارلزکورت لندن سخنرانی کرد

-

مریم رجوی در ارلزکورت لندن
مریم رجوی در ارلزکورت لندن
۲تیر ۱۳۷۵ - ۲۲ژوئن۱۹۹۶:
روز دوم تیرماه سال ۱۳۷۵ در بزرگترین اجتماع ایرانیان خارج کشور در لندن، رئیس‌جمهور برگزیده‌‌‌‌‌‌‌ مقاومت ایران خانم مریم رجوی سخنرانی کرد. سخنرانی هیجان‌انگیز وی تحت عنوان ”زنان صدای سرکوب‌شدگان” در چنین اجتماع کم‌سابقه‌یی، در سالن ارلزکورت لندن بازتاب وسیعی در رسانه‌های بین‌المللی داشت. مریم رجوی خطاب به ‌رژیم زن‌ستیز آخوندی گفت: آخوندهای زن‌ستیز، کمر به ‌نابودی حقوق و آزادیهای زنان بسته‌اند. و حیثیت انسانی آنها را لگدمال می‌کنند... مطمئن باشید که به‌دست همین زنان آگاه، آزاده و رها بساط ستم شما درهمه‌جا برچیده خواهد شد”. در این گردهمایی بزرگ، خانم مرضیه، بانوی بزرگ هنر ایران، با اجرای یکی از بزگترین آثار هنری خود با نام اپرت همبستگی شگفتی و تحسین همگان را برانگیخت