728 x 90

رویداد تاریخی

مرتضی نی‌داوود،استاد برجسته موسیقی ایرانی درگذشت

-

مرتضی نی‌داوود
مرتضی نی‌داوود
۵تیر ۱۳۶۹ - ۲۶ژوئن۱۹۹۰:
روز ۵ تیرماه ۱۳۶۹ استاد مرتضی نی‌داوود، از چهره‌های برجسته موسیقی ایرانی و متخصص سه‌تار, در آمریکا درگذشت. مرتضی نی‌داوود در سال ۱۲۸۰ به ‌دنیا آمد و توسط پدربزرگ و پدرش به ‌موسیقی راه یافت. مرتضی نی‌داوود شاگردان بسیاری را تربیت کرد و خود از بهترین شاگران درویش‌خان بود. بسیاری از آهنگهای تصنفیهای قمرالملوک وزیری را نی‌داوود ساخته است. ازجمله آهنگ تصنیف معروف ”مرغ سحر” در دستگاه ماهور از ساخته‌های اوست. از کارهای او مجموعا ۲۰۰قطعه موسیقی جمع‌آوری شده است.