728 x 90

رویداد تاریخی

20بهمن ۱۳۵۷ - 8فوریه: وقایع‌نگار قیام ضدسلطنتی

-

انقلاب ضدسلطنتی 1357
انقلاب ضدسلطنتی 1357
20بهمن 1357
 
 
صدای تیراندازی و فریادهای اضطراب‌آلود از دوشان‌تپه به گوش میرسد. خبر، مانند بمبی در تمامی تهران منفجر می‌شود: افراد گارد به همافران یورش بردند. درگیری شدید بین دو طرف در جریان است.
 

هم‌اکنون مردم دسته‌دسته به‌سمت پایگاه نیروی هوایی در دوشان‌تپه سرازیر شدند. آنهایی که سلاح دارند با سلاح، و آنهایی که سلاح ندارند با چوب و سنگ و عده‌يی هم بر بالای پشت بامها با فریاد الله اکبر.
 
 
 
 
 

همافرانی که صف خود را از دیکتاتوری شاه جدا کرده و به مردم پیوسته بودند، ساعتهایی پیش مورد یورش وحشیانه گارد سرکوبگر شاه واقع شدند. خبرها حاکی از آن است که آنها به مقاومت مسلحانه در برابر گارد برخاستند. مردم نیز از بیرون پادگان به سمت نیروهای سرکوبگر شلیک می‌کنند. درگیری به‌شدت ادامه دارد.
 
 
بنا‌به گزارشهای رسیده، تعدادی از افراد گارد به هلاکت رسیدند. همچنین تعدادی از مردم و همافران نیز، قهرمانانه به شهادت رسیدند.
 
 
نیروهای سرکوبگر از تانکهای غول‌پیکر چیفتن و انواع خودروهای نظامی برای سرکوب مردم و همافران استفاده می‌کنند. اما اتحاد مردم و عزم جزم آنها، سدی محکم در برابر نیروهای سرکوبگر ایجاد کرده است. تا همین لحظه چندین تانک و خودروی نظامی گارد توسط مردم منهدم گردیده است.
 
 
درگیری سنگین کماکان ادامه دارد. صدای رگبار و انفجار از دوشان‌تپه باشدت تمام به‌گوش می‌رسد. این صداها با فریادهای الله‌اکبر مردمی که بر بالای بامها درحمایت از همافران شعار می‌دهند، در آسمان تهران به هم آمیخته است.