728 x 90

رویداد تاریخی

جولیا هیل پس از دوسال از بالای درخت پایین آمد

-

جولیا هیل
جولیا هیل
۱۸ دسامبر۱۹۹۹ _ ۲۷آذر ۱۳۷۸:
دراین روز خانم جولیا هیل یک فعال محیط زیست در آمریکا پس از ۲ سال و تنها بعد از دریافت قول ضمنی مبنی بر این که قطع درختان " چوب قرمز " کالیفرنیا متوقف خواهد شد ، از بالای درخت لونا پایین آمد.
درختان چوب قرمز یا رد وود ، از بلندترین درختان روی کره زمین هستند و عمر بعضی از آنها از هزار سال تجاوز می کند.
جولیا از سال 1997 در ارتفاع 60متری از زمین روی شاخه یک درخت "رد وود" هزار ساله در منطقه هومبولت ایالت کالیفرنیای آمریکا زندگی می کرد.
وی که از مبارزان بنام حفظ محیط زیست است شنیده بود که می خواهند درختان آن منطقه از جمله آن درخت هزار ساله را قطع کنند و چون از راه مذاکره و توسل به مقامات مربوط و نطق و مقاله موفق نشده بود از این کار ممانعت کند بر بالای یکی از درختان هزار ساله که خود او نامش را " لونا " گذارده بود مسکن گزید و در آنجا زندگی می کرد تا اگر آن درخت را قطع کنند او هم کشته شود.
جولیا در باره زندگی دو ساله خود روی شاخه های این درخت، کتابی منتشر ساخت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b5ea92a3-695e-41fc-b2aa-9008382aeda9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات