728 x 90

رویداد تاریخی

تلگراف اختراع شد

-

ساموئل مورس مخترع تلگراف
ساموئل مورس مخترع تلگراف
۲۴ مه ۱۸۴۴ – ۳خرداد۱۲۲۳:
روز ۲۴ ماه مه سال ۱۸۴۴ ساموئل مورس Samuel Morse در آمریکا اولین خط تلگراف را راه‌اندازی کرد. این خط تلگراف بین واشنگتن دی سی و منطقه بالتیمور آمریکا برقرار شد.
اولین جمله‌‌‌‌‌‌‌ تلگراف‌شده، این بود:
”خدا چه چیزهای شگفت‌آوری دارد“.
ساموئل مورس برای راه‌اندازی دستگاه تلگراف خود، ۳۰هزار دلار از کنگره‌‌‌‌‌‌‌ آمریکا بودجه دریافت کرده بود.
گفته می‌شود آخرین تلگراف در آمریکا در ۲۰ژانویه‌‌‌‌‌‌‌ ۲۰۰۶ زده شد.
به ‌این ترتیب تلگراف از آغاز تا پایان خود ۱۶۲سال در کشور زادگاه خود عمر کرد و جای خود را به ‌نوادگان خود یعنی اینترنت و سایر سیستمهای ارتباطی مدرن داد.
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/539bd14d-5a43-457d-8dd5-5723a91b40f1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات