728 x 90

رویداد تاریخی

نخستین گواهینامه رانندگی در جهان

-

علائم راهنمایی رانندگی
علائم راهنمایی رانندگی

روز ۱۴ اوت سال ۱۸۹۳ نخستین گواهینامه رانندگی جهان در فرانسه صادر شد. از همان روز نیز در فرانسه شماره گذاری اتومبیل و آزمایش رانندگی جهت صدور گواهینامه اجباری شد. پس از فرانسه، این کار در سایر کشورها اجباری گردید.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f6826d08-98c7-4e41-948c-85f4a0e475ae"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات