728 x 90

رویداد تاریخی

هنرپیشه‌‌‌‌‌‌‌فیلم ”غریبه و مه” در میان قتل‌عام‌شدگان سال ۶۷

-

مجاهد شهید محسن محمدباقر
مجاهد شهید محسن محمدباقر
۱۵مرداد۱۳۶۷ - ۶ اوت۱۹۸۸ :
۱۵مرداد سال ۱۳۶۷ در میان قهرمانان سربدار در زندان گوهردشت کرج، هنرمند نوجوان مجاهد خلق محسن محمدباقر هم قرار داشت.
محسن محمدباقر از هر دوپا فلج بود و عصا در دست داشت. محسن در فیلم ”غریبه و مه“ ساخته ‌بهرام بیضایی نقش یک بچه‌فلج را بازی کرده بود.
به‌گزارش همرزمانش از زندان گوهردشت، محسن محمدباقر یکی از پرشورترین زندانیان مجاهد بود و روحیه‌یی بشاش داشت. به‌نحوی‌که در تمامی برنامه‌ها و مراسم زندانیان فعال بود و حتی با همان دو عصایش در بازی فوتبال به‌عنوان گلر در دروازه می‌ایستاد. محسن محمدباقر جسورانه در برابر دژخیمان خمینی می‌ایستاد و از مواضع خود دفاع می‌کرد.
  
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4f0564c0-c667-49f8-b568-e34fde01f6b2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات