728 x 90

رویداد تاریخی

شورای همکاری خلیج فارس تشکیل شد

-

 تشکیل شورای همکاری خلیج فارس
تشکیل شورای همکاری خلیج فارس
۲۶مه ۱۹۸۱ – ۵خرداد۱۳۶۰:
روز ۲۶ ماه مه سال ۱۹۸۱ به‌دنبال تهدیداتی که رژیم خمینی برای همسایگان عرب حوزه‌‌‌‌‌‌‌ خلیج فارس به‌وجود آورد، این کشورها دست به‌تشکیل سازمانی به‌نام ”شورای همکاری خلیج فارس” زدند تا بتوانند در برابر تهدیدات رژیم آخوندی موضع مشترک داشته باشند. شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای عربستان سعودی،کویت، بحرین،قطر، امارات متحده‌‌‌‌‌‌‌ عربی و سلطان نشین عمان را شامل می‌شود.