728 x 90

رویداد تاریخی

۳ مارس ۱۹۹۷ - ۱۲ اسفند: آغاز شبیه‌سازی ژنتیک و علم بیوتکنولوژی

-

۳ مارس ۱۹۹۷ - ۱۲ اسفند: آغاز شبیه‌سازی ژنتیک و علم بیوتکنولوژی
۳ مارس ۱۹۹۷ - ۱۲ اسفند: آغاز شبیه‌سازی ژنتیک و علم بیوتکنولوژی

در روز ۳مارس۱۹۹۷، رسانه‌های خبری در سراسر جهان این خبر را منتشر کردند که در اسکاتلند، گروهی از پژوهشگران برای نخستین‌بار توانستند با شبیه‌سازی سلولهای عادی یک‌گوسفند، گوسفند جدیدی به‌وجود آورند که نام آن را دالی گذاشتند.
انتشار نتایج این آزمایش، شوک بزرگی در تمام کشورها ایجاد نمود به‌ویژه آنکه این آزمایش می تواند در مورد انسان نیز به نتیجه برسد.
از آن روز تا کنون دانش شبیه‌سازی پیشرفت های بسیاری کرده و در حال رشد و گسترش است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b7a13115-f442-4dd9-bada-40f5f063c38a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات