728 x 90

رویداد تاریخی

مزدک، جنبش عدالتخواهانه خود را آغاز کرد

-

نقش مزدک روی دیوارهای تخت جمشید
نقش مزدک روی دیوارهای تخت جمشید
30 آبان133 پيش از هجرت-21 نوامبر 488:
مزدک عقاید اقتصادی ــ اجتماعی خود را که بر مبنای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت بود، اعلام داشت که مورد مخالفت آخوندها و روحانیان آن زمان قرار گرفت.
مزدک پسر بامداد، یک روحانی زرتشتی، از شهر استخر فارس (شیراز) بود و گفت که عقاید او تفسیر درست آموزشهای زرتشت است که هدفی جز نیکبختی بشر ندارد و زمانی این نیکبختی تحقق خواهد یافت که برابری انسانها تأمین شود‌. باید مالکیتها عمومی ‌باشد و هر کس در حد نیاز خود از محصول و تولیدات استفاده کند‌. خدا انسانها را هنگام تولد برابر می‌آفریند و باید این برابری در طول حیات آنان حفظ شود‌. آزادی موهبت بزرگی است، ولی بدون برابری اجتماعی ــ اقتصادی، آزادی احساس نخواهد شد.
اما پس از چندی، مزدک و طرفداران او از طرف روحانیان و دربار انوشیروان مورد حمله قرار گرفتند و سربازان که مزدکیان را احاطه کرده بودند، شمیشرکشان هجوم بردند و آنان را از دم تیغ گذرانیدند و ظاهراً تمام رؤسا و خود مزدک در این واقعه به‌قتل رسیدند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/db99825a-2a6b-4126-b709-b028e191389a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات