728 x 90

رویداد تاریخی

ماژلان، سفر دریایی خود را آغاز کرد

-

آغاز سفر دریایی ماژلان
آغاز سفر دریایی ماژلان

۲۰ سپتامبر۱۵۱۹- ۲۹ شهریور۸۹۸:

روز ۲۰ سپتامبر سال ۱۵۱۹ ماژلان یکی از کاشفان آمریکا سفر دریایی خود را آغاز کرد. فردیناند ماژلان دریانورد پرتغالی به‌منظور پیداکردن راه دریایی نزدیک به‌جزایر ملوک که جزایر ادویه نامیده می‌شد با پنج کشتی از پرتغال در اقیانوس اطلس براه افتاد. یکی از کشتیها به‌نام سانتیاگو در سواحل آمریکای جنوبی از بین رفت. وتنهایکی از کشتی‌ها به‌اسپانیا برگشت. اما ماژلان مدتها در سواحل شرق آمریکای جنوبی به‌جستجو مشغول شد تا این‌که یکی از کشتیها تنگه‌ای را بین‌انتهای جنوبی آمریکا و جزیره آتش که اقیانوس اطلس شمالی را به‌اقیانوس کبیر می‌پیوندد، کشف کرد. ماژلان از این تنگه که بعدا به‌نام خود او معروف شد عبور کرد و راه اقیانوس کبیر را درپیش گرفت. ماژلان و دریانوردان همراهش تا سه ماه و نیم دراقیانوس کبیر راه پیمودند، ولی هنوز ساحلی دیده نمی‌شد. گرسنگی برآنها چیره شده به‌طوری که حتی چرم کفشها را نیز خوردند. آنها بالاخره پس از چهار ماه در ۶ مارس ۱۵۲۱ به‌یکی از جزایر فیلیپین رسیدند. دراین سفر ماژلان و همراهان وی موفق شدند کره زمین را دور بزنند و این نخستین گردش دور دنیا بود. خود ماژلان و ۱۶۰ نفر از همراهانش درجریان این سفر جان باختند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a892f10f-7bf1-4deb-8b49-3a4ad253e741"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات