728 x 90

رویداد تاریخی

عمرمختار، اعدام شد

-

عمر مختار
عمر مختار

۱۶سپتامبر۱۹۳۱-۲۴شهريور۱۳۱۰:
روز ۱۶سپتامبر سال ۱۹۳۱ عمر بن مختار بن‌عمر اعدام شد

وی مشهور به‌ عمرمختار و از رهبران مبارزات ضداستعماری مردم لیبی در قرن گذشته بود.

اودریکی از قبایل بادیه برقه بود و در سال ۱۸۵۸ در بطنان متولد شد.

عمرمختار درسال ۱۹۱۱ که ایتالیا شهر بنغازی را اشغال کرد، پیشرو نهضت و مبارزه برضد اشغالگران شد.

او در حدود سی سال همراه با یارانش با قوای ایتالیا جنگید. سرانجام در ۱۳سپتامبر سال ۱۹۳۱ عمرمختار توسط نیروهای ایتالیایی دستگیر و سپس اعدام گردید. اما جنبش او تأثیر بسیاری در بیداری مردم برای کسب استقلال لیبی ازسلطه اشغالگران داشت.