728 x 90

رویداد تاریخی

نخستین ماهواره‌یی که برماه فرود آمد

-

نخستین ماهواره‌ای که بر ماه فرود آمد
نخستین ماهواره‌ای که بر ماه فرود آمد

۱۴سپتامبر ۱۹۵۹ - ۲۳ شهریور۱۳۳۸:

روز ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۵۹ دانشمندان شوروی نخستین ماهواره ساخت دست بشر به نام Lunik-۲ لونا۲ را در کره ماه فرود آوردند.

این ماهواره دو سال پس از قرار گرفتن نخستین انسان (یوری گاگارین) در مدار زمین، در ماه نشست.