728 x 90

رویداد تاریخی

ریکاردو اقتصاددان بزرگ انگلیسی درگذشت

-

ریکاردو اقتصاددان بزرگ انگلیسی
ریکاردو اقتصاددان بزرگ انگلیسی

۱۱سپتامبر۱۸۲۳ - ۲۰شهریور۱۲۰۲ :

روز ۱۱سپتامبر سال ۱۸۲۳ دیوید ریکاردو Ricardo David اقتصاددان معروف انگلیسی درگذشت.

ریکاردو که یک اقتصاددان سرمایه‌داری بود، نظریات مختلفی ارائه داد که از‌جمله آنها قانون بازده نزولی است که به‌ وی منتسب می‌کنند. در این قانون وقتی متغیرهایی مثل کار، زمین، سرمایه و... هم‌عرض باهم افزایش نمی‌یابند، بازدهی نزولی آغاز می‌شود.

از دیگر نظریات ریکاردو رابطه پول و جمعیت است. بر طبق این نظریه، هرچه دستمزدها بالا برود و پول دردسترس عموم زیادتر باشد، جمعیت بیشتر می‌شود زیرا که مزدبگیران وقتی که خود را در رفاه ببینند نگران تعدد فرزندانشان نخواهند بود و درنتیجه، جمعیت بدون توجه به ‌ظرفیت کشور افزایش می‌یابد.

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7307fa14-2440-45e6-9ef4-8bd217a6f6c4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات