728 x 90

رویداد تاریخی

جنگ جهانی دوم، آغاز شد

-

آغاز جنگ جهانی دوم
آغاز جنگ جهانی دوم
۱سپتامبر۱۹۳۹ -۱۰شهریور ۱۳۱۸:
روز اول سپتامبر سال ۱۹۳۹ سرانجام هیتلر با حمله به ‌خاک لهستان، شعله ‌جنگ جهانی دوم را برانگیخت.
هیتلر به‌خوبی نشان داد که این دیکتاتور بزرگ هرگز ظرفیت مماشات و مصالحه را ندارد و کشورهای انگلستان و فرانسه با امتیازدادن به‌ هیتلر و چانه‌زنی بر سر اشغال چکسلواکی، فقط به‌او زمان دادند تا ارتشش را گسترده و مجهز کند وگام بعدی را در اشغال لهستان بردارد.
در صحنه‌ داخلی آلمان نیز هیتلر پس‌از به‌قدرت‌رسیدن، به‌تدریج کلیه آزادیهای مدنی و سیاسی را سلب کرد و به‌ تصفیه‌حساب با مخالفان حزب نازی پرداخت. کمونیستها، سوسیالیستها، روزنامه‌نگاران ناراضی و حتی نمایندگان پارلمان، دستگیر و راهی اردوگاهها شدند، کتابها سوزانده ‌شدند و نویسندگان، دانشمندان، پزشکان و بسیاری از مخالفان هیتلر آلمان را ترک کردند و به‌کشورهای دیگر پناهنده گردیدند.
هیتلر کوره‌های آدم‌سوزی به‌راه انداخت و گروه‌گروه از مردم بی‌دفاع را در این کوره‌ها خاکستر کرد.
هاينه شاعر معروف آلماني، صدسال پيش نوشته بود:
آنجا که کتابها را آتش مي‌زنند سرانجام انسانها را هم مي‌سوزانند.
 
پس‌از حمله‌ هیتلر به ‌لهستان، فرانسه و انگلیس و سپس شوروی وهمچنین چند کشور دیگر از‌جمله آمریکا متوجه خطر شدند و با آلمان هیتلری وارد جنگ شدند. بدین‌ترتیب جنگ جهانی دوم، خونین‌ترین جنگ تاریخ بشر آغاز گردید و ظرف مدت ۶سال نزدیک به ۶۰میلیون کشته و هزاران میلیارد دلار خسارت برجای گذاشت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3662307f-699d-4fd6-892c-e3bd6511f2e1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات