728 x 90

رویداد تاریخی

موتزارت موسیقیدان بزرگ اتریشی درگذشت

-

موتزارت موسیقیدان بزرگ اتریشی
موتزارت موسیقیدان بزرگ اتریشی
۵سپتامبر ۱۷۹۱ - ۱۴شهریور۱۱۷۰ :
روز ۵سپتامبر سال ۱۷۹۱ ولفگانگ آمادئوس موتزارت موسیقیدان و آهنگساز بزرگ اطریشی درگذشت.
او در سال ۱۷۵۶ متولد شد. پدرش نیزموسیقیدان و آهنگساز بود و موتزارت کوچک و خواهرش در نزد پدر موسیقی را فراگرفتند.
پدر، آنها را به‌یک سلسله مسافرت برد. آنها در طی این مسافرتها از وین، هلند، فرانسه، انگلیس و ایتالیا دیدن کردند. از همین زمان موتزارت شروع به‌ساختن آهنگ کرد.
موتزارت از سال ۱۷۸۱ بیشتر اوقاتش را در وین گذراند. او هنرمندی پرکار بود و در دوران کوتاه زندگی ۳۵ساله خود، ۲۵ کنسرتو برای پیانو، ۴۰ سونات برای پیانو، ۴۹ سمفونی، ۲۵ کوارتت برای سازهای زهی، وتعدادی اپرا و آهنگهای دیگرساخت.
ازاپراهای معروف او «عروسی فیگاور» و «نی‌لبک سحرآمیز» را می‌توان نام برد.‌
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b83486e2-c617-469e-9520-affec30775f4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات