728 x 90

رویداد تاریخی

تیمورلنگ،بااشغال اصفهان دست به قتل عام مردم زد

-

تیمورلنگ با اشغال اصفهان دست به قتل‌عام مردم زد
تیمورلنگ با اشغال اصفهان دست به قتل‌عام مردم زد
۵ شهریور۷۶۶- ۲۷ اوت۱۳۸۷:
بر‌اساس برخی اسناد تاریخی، روز ۲۷اوت سال ۱۳۸۷ میلادی، تیمور گورکانی همراه با نیروهای خود به ‌شهر اصفهان حمله برد و با قتل‌عام مردم این شهر به‌ویرانگری پرداخت. امیرتیمور که از تبار مغولها بود، قبلاً نیرویی را جهت اخذ باج‌وخراج به ‌اصفهان فرستاده بود اما به‌دلیل زورگویی و هتک نوامیس مردم توسط این نیرو، شورش بزرگی در اصفهان به‌پا شد و مردم، نیروی امیرتیمور را گوشمالی دادند. تیمورلنگ سپس برای انتقام از مردم به ‌اصفهان حمله کرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c985621a-bf23-4259-872e-40d55a7132da"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات