728 x 90

رویداد تاریخی

نیچه،فیلسوف آلمانی درگذشت

-

نیچه،فیلسوف آلمانی
نیچه،فیلسوف آلمانی
۲۵ اوت ۱۹۰۰- ۳شهریور۱۲۷۹:
روز ۲۵ اوت سال ۱۹۰۰ "فردریک ویلهلم نیچه Nietzsche فیلسوف آلمانی در ۵۶ سالگی درگذشت.
معروفترین کتابهای نیچه، "چنین گفت زرتشت" و "خواست توانایی" است.
نیچه معتقد به ‌فلسفه ‌‌‌‌‌‌‌سوپرمن یا مرد برتر بود و می‌گفت شخص باید هرچه بیشتر توانا شود و ازتمایلات وتقاضاهای نفس برخوردار گردد و برای رسیدن به‌این مقصود به‌هر عامل و وسیله‌يی توسل جوید.
نیچه مساوات و برابری را سخنی باطل و منافی پیشرفت بشر می‌دانست.
عقاید نیچه، زمینه‌‌‌‌‌‌‌نازیسم و تئوری برتری نژادی هیتلر را در آلمان بارور کرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/db868a90-dfc4-45a2-9587-8699a2fb8f60"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات