728 x 90

رویداد تاریخی

نبرد دلاورانه ‌‌‌‌‌‌‌آریوبرزن سردار ایرانی در برابر اسکندر مقدونی

-

آریوبرزن، سردار دلیر ایرانی
آریوبرزن، سردار دلیر ایرانی

بر‌اساس برخی اسناد تاریخی، آریوبرزن سردار بزرگ ایرانی روز ۱۲ اوت سال ۳۳۰ پیش از میلاد به‌نبرد علیه نیروهای مهاجم اسکندر مقدونی برخاست.
آریوبرزن از فرماندهان داریوش سوم، پادشاه هخامنشی بود که با ۲۵هزار نیرو در برابر هجوم اسکندر به‌پارس، به‌مقاومت برخاست. اما اطلاعات وی از طریق یک چوپان به ‌اسکندر داده شد و آنان از پشت به‌سپاهیان ایران حمله کردند. اما آریوبرزن دلیرانه همراه با ۴۰ سوار و ۵هزار پیاده به‌قلب صفوف اسکندر زد و عده بسیاری را کشت و موفق شد از میان سپاه مقدونی بگذرد. اما وقتی می‌خواست به‌کمک پایتخت در پارس بشتابد با قشون دیگری از اسکندر مواجه شد، که این‌بار نیز حاضر به‌تسلیم نشد و خود همراه با آخرین نفراتش شرافتمندانه به‌خاک افتادند.