728 x 90

رویداد تاریخی

آغاز قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷

-

مزار زندانیان سیاسی قتل عام شده
مزار زندانیان سیاسی قتل عام شده

۶مرداد ۱۳۶۷ - ۲۸ژوئیه۱۹۸۸:

روز ششم مرداد سال ۱۳۶۷ فرمان قتل‌عام وحشیانه هزاران مجاهد و مبارز اسیر در زندانها توسط خمینی صادر شد.‌

پس از آن‌که خمینی به‌ناچار و به‌دلیل وحشت از خطر سرنگونی به‌دست ارتش آزادیبخش ملی، زهر آتش‌بس را در جنگ ضدمیهنی سر‌کشید، وجه باورنکردنی دیگری از شقاوت خود را به‌نمایش گذاشت و دستور قتل‌عام زندانیان مجاهد و مقاوم را صادر کرد

براساس گزارشها و اظهارات زندانیان سیاسی از‌بند‌رسته، این جنایت هولناک از اواخر سال ۶۶ و به‌موازات احساس خطر روزافزون دشمن از‌جانب مجاهدین و ارتش آزادی، توسط خمینی زمینه‌سازی شده بود و هم‌زمان با زهر آتش‌بس و عملیات فروغ جاویدان، با شروع کشتارهای بی‌وقفه در زندانهای سراسر کشور به‌مرحله اجرا درآمد. اگر چه امکان دسترسی به ‌آمار مشخص وجود ندارد، ولی برآوردها نشان می‌دهد که شمار اعدام‌شدگان به ‌۳۰هزار تن بالغ می‌شود

کافی است توجه کنیم که منتظری، جانشین وقت خمینی، در نامه‌یی در آغاز قتل‌عامها به‌ خمینی ابعاد ‌آن ‌را‌ «چند‌ هزار نفر در چند ‌روز» توصیف می‌کند

از آن ‌پس نیز ماشین کشتار خمینی به‌ کار خود ادامه داد و تا پایان سال ۶۷ همچنان از کشتارهایی در چارچوب فرمان قتل‌عام خبر می‌رسید. ابعاد گسترده قتل‌عامها در درون رژیم نیز واکنشهایی ایجاد کرد و خمینی به‌خاطر حفظ موجودیت کل رژیم، حتی حاضر شد بهای این تصمیم شیطانی را با عزل منتظری در اوایل سال۶۸، بپردازد

سازمان مجاهدین خلق ایران با تلاش بسیار موفق شده است اسامی ۳۲۱۰تن از ۳۰هزار شهید قتل‌عام زندانیان سیاسی توسط خمینی را گردآوری کرده و منتشر نماید.

 

 

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c1634617-ed00-4019-88c3-011a9ea2041a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات