728 x 90

رویداد تاریخی

وان گوگ نقاش و هنرمند بزرگ هلندی - فرانسوی خودکشی کرد

-

وان گوگ، نقاش و هنرمند بزرگ
وان گوگ، نقاش و هنرمند بزرگ

۲۹ژوئیه ۱۸۹۰ - ۷مرداد۱۲۶۹ :
وینسنت وان گو گVincent Van Gogh» نقاش و هنرمند بزرگ هلندی - فرانسوی روز ۹ ژوئیه ۱۸۹۰ در فرانسه خود کشی کرد.

تابلوهای او در حال حاضر هرکدام دهها میلیون دلار خرید و فروش می شود و ازجمله، یکی از آنها در یک حراج ۸۲ میلیون دلاری به فروش رفت.

وی در سال ۱۸۵۳ در هلند به دنیا آمده بود.

خرید و فروش کارهای هنری در میان خانواده و فامیل وان گوگ ارثی بود و او نیز وارد همین حرفه شد.

وان گوگ در دهه آخر عمر خود به کشیدن نقاشی پرداخت و در هلند و فرانسه دهها اثر بسیار جالب کشید که موفق شد تنها یکی از آنها را بفروشد .

او اواخر عمر در فقر و تنگدستی کامل زندگی کرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/56bd8237-8910-49f5-aa2e-8ed905792098"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات